EN Česky

Vznik události: 13.7.2022 13:55
Popis události: vykolejení vlaku Mn 62066.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, žst. Bohumín-THÚ, dopravní kolej č. 27, km 275,930, nacházející se v železniční stanici Bohumín.
Následky mimořádné události se projevily rovněž na dráze železniční, kategorie celostátní, Bohumín – Prosenice, v železniční stanici Bohumín, na středním zhlaví, v km 275,870 až v km 275,580.
Zúčastněni: České dráhy, a. s. (provozovatel dráhy žst. Bohumín-THÚ);
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Mn 62066);
Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy Bohumín – Prosenice) – třetí strana.
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 27 112 000 Kč *).
*) Výše škody ke dni zveřejnění zprávy nebyla konečná.
Bezprostřední příčina: množina závad na železničním svršku dopravní koleje č. 27 mající vliv na chod drážních vozidel – překročení dovolených polohových odchylek od projektované polohy koleje, nedostatečná rámová tuhost kolejového roštu, vč. nezajištění potřebné rámové tuhosti a stability bezstykové koleje a překročení mezních provozních odchylek geometrických parametrů koleje, ve spolupůsobení se závadou pravého předního nárazníku na pozici 2L, č. 3350, vykolejeného taženého drážního vozidla 31 54 3937 473-9 řady Res320, jehož vyšší tuhost vypružení zapříčinila při jízdě pravými oblouky snížení bezpečnosti proti vykolejení. 
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
'