EN Česky

Vznik události: 19. 4. 2022, 3.59 h.
Popis události: srážka posunujícího hnacího drážního vozidla s odstaveným hnacím drážním vozidlem
 

Mimořádná událost je v šetření Drážní inspekce.

 

 

'