EN Česky

Vznik události: 8.12.2022 02:15
Popis události: vykolejení 3 drážních vozidel za jízdy vlaku Nex 60310 na výhybce č. 48a.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, železniční stanice Brno-Maloměřice, výhybka č. 48a, km 2,838.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Nex 60310).
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 6 558 249 Kč.
Bezprostřední příčina: lom závěrového háku a odlehnutí nezapevněného jazyka výhybky č. 48a od opornice za jízdy vlaku Nex 60310 (tzv. vidlicová jízda).
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu vyřešit, v součinnosti s výrobcem čelisťových závěrů (AŽD Praha), výrobcem výhybek (DT – Výhybkárna a strojírna) a s provozovateli křižovatkových výhybek s čelisťovými závěry, problematiku opakovaných a nežádoucích nestandardních kontaktů závěrových háků s dalšími výhybkovými součástmi (opornicí) a v rámci definitivního odstranění těchto kontaktů tak předejít nežádoucímu namáhání těchto háků.
Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

Tisková zpráva k mimořádné události'