EN Česky

Vznik události: 11.10.2022 14:50
Popis události: střetnutí vlaku Os 14342 se silničním motorovým vozidlem – nákladním automobilem s následným vykolejením.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí, v úseku mezi dopravnou D3 Střítež nad Bečvou a železniční stanicí Valašské Meziříčí, železniční přejezd P7414 v km 3,779.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
ARRIVA vlaky, s. r. o. (dopravce vlaku Os 14342);
řidič nákladního automobilu.
Následky: 6 zraněných osob;
celková škoda 19 548 932 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí nákladního automobilu na železniční přejezd P7414 v době, kdy se k němu blížil vlak Os 14342, způsobené jednáním řidiče nákladního automobilu, který nerespektoval světelnou a zvukovou výstrahu přejezdového zabezpečovacího zařízení a nepřesvědčil se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• přijetí opatření, které zajistí doplnění železničního přejezdu P7414 zabezpečeného v současné době přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným, o závorová břevna, která z hlediska optické zábrany sníží pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční přejezd při jeho nereagování na světelnou signalizaci železničního přejezdu ve výstraze.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
  Tisková zpráva ke vzniku mimořádné události
'