EN Česky

Vznik události: 04.07.2022 15:11
Popis události: střetnutí vlaku Os 17555 se silniční soupravou, tvořenou traktorem s přívěsem, s následným vykolejením motorového vozu předním jednonápravovým podvozkem.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín, železniční přejezd P847 v km 44,499 mezi železničními stanicemi Klatovy a Janovice na Úhlavou.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 17555);
řidič silniční soupravy
Následky: 1 usmrcený, 9 zraněných;
celková škoda 9 030 732 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí silniční soupravy na železniční přejezd P847 v době, kdy se k němu blížil vlak Os 17555, způsobené jednáním řidiče silniční soupravy, který nerespektoval světelnou a zvukovou výstrahu přejezdového zabezpečovacího zařízení a nepřesvědčil se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• přijetí opatření, které zajistí doplnění železničního přejezdu P847 zabezpečeného v současné době světelným zabezpečovacím zařízením o závorová břevna, která z hlediska optické zábrany sníží pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční přejezd při jeho nereagování na světelnou signalizaci železničního přejezdu ve výstraze.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
  Tisková zpráva ke vzniku mimořádné události
'