EN Česky

Vznik události: 10.8.2022 14:05
Popis události: střetnutí vlaku Os 20119 se silničním motorovým vozidlem – nákladním automobilem.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Vratimov – Valašské Meziříčí, železniční stanice Lískovec u Frýdku, železniční přejezd P7405 v km 19,684.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 20119);
řidič silničního motorového vozidla.
Následky: 2 zranění;
celková škoda 26 249 950 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí nákladního automobilu na železniční přejezd P7405 v době, kdy se k němu blížil vlak Os 20119, způsobené jednáním řidiče nákladního automobilu, který nerespektoval světelnou a zvukovou výstrahu přejezdového zabezpečovacího zařízení a nepřesvědčil se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události'