EN Česky

Vznik události: 26.10.2021 16:13
Popis události: nezajištěná jízda (ujetí) motorového vozu od/pro vlak Os 27716/27723 v železniční stanici Lochovice.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Zdice – Protivín, železniční stanice Lochovice, 3. staniční kolej, km 93,843 – místo začátku nezajištěné jízdy neobsazeného motorového vozu. Místo konečného zastavení motorového vozu se nacházelo na dráze železniční, kategorie regionální, Zadní Třebaň – Lochovice, traťová kolej, km 25,100.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce motorového vozu od/pro vlak Os 27716/27723);
Následky: bez újmy na zdraví osob;
bez hmotné škody.
Bezprostřední příčina: nezajištění motorového vozu osobou řídící drážní vozidlo proti nežádoucímu pohybu před jeho opuštěním.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
'