EN Česky

Vznik události: 8.12.2022 06:09
Popis události: střetnutí vlaku Os 4203 s osobním automobilem a následným vykolejením.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, trať 316A Přerov – Břeclav, traťová kolej č. 1, železniční přejezd P8156 v km 122,412.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 4203);
řidička osobního automobilu.
Následky: bez újmy na zdraví osob*);
celková škoda 19 471 669 Kč.
*) vzhledem ke vzniku následné MU (střet vlaku Nex 41723 s řidičkou osobního automobilu) nebylo možné prokázat vznik újmy na zdraví při této MU.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd P8156 v době, kdy se
na něm nacházel vlak Os 4203, způsobené jednáním řidičky osobního automobilu,
která nerespektovala světelnou a zvukovou výstrahu přejezdového
zabezpečovacího zařízení se sklopenými závorovými břevny.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
  Tisková zpráva ke vzniku mimořádné události

 

 

'