EN Česky

Vznik události: 20. 5. 2013, 18:35 h.
Popis události: vykolejení HDV zadním podvozkem za jízdy vlaku R 923.
Dráha, místo: dráha celostátní, železniční stanice Nepomuk, 1. staniční kolej, výhybka č. 22, km 314,248.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku R 923).
Následky: bez zranění;
celková škoda 2 476 849 .
Bezprostřední příčina: uvolnění a vypadnutí spojovacích šroubů horního a dolního vedení kamene přenosu tažných sil zadního podvozku hnacího drážního vozidla 242.203-8.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: nezajištění spojovacích šroubů horního a dolního vedeni kamene přenosu tažných sil způsobem předepsaným výrobcem hnacího drážního vozidla 242.203-8.
Systémová příčina: vnitřním předpisem pro údržbu ČD V 25 stanovení pouze vizuální kontroly dotažení šroubů bez dodržení výrobcem předepsaného způsobu jejich zajištění;
vnitřním předpisem pro údržbu ČD V 25 u stupňů údržby „periodická oprava vyvazovací“ a „periodická oprava hlavní“ stanovení pouze doporučené hodnoty kilometrického proběhu místo závazné horní hranice kilometrického proběhu.
Bezpečnostní doporučení: Dopravci České dráhy, a. s.:
v příloze č. 1 vnitřního předpisu ČD V 25 u stupňů údržby „periodická oprava vyvazovací“ a „periodická oprava hlavní“ stanovit horní hranici intervalu kilometrického proběhu;
upravit znění čl. 20 vnitřního předpisu ČD V 25 ve smyslu závaznosti horní hranice intervalu kilometrického proběhu také u „periodické opravy vyvazovací“ a „periodické opravy hlavní“;
v rozsahu kontrolních a údržbových činností vnitřního předpisu ČD V 25 u stupně údržby „provozní ošetření“ HDV řady 242 ve vztahu ke kontrole přenosu tažných sil v bodě 1.11 doplnit k vizuální kontrole dotažení šroubů kontrolu upevnění a stavu pojišťovacích drátů.
Dopravci ČD Cargo, a. s., provozujícímu hnací drážní vozidla řady 230 a 240:
provést jednorázovou kontrolu zaměřenou na dotažení spojovacích šroubů horního a dolního vedení kamene přenosu tažných sil;
zajistit spojovací šrouby horního a dolního vedení kamene přenosu tažných sil způsobem předepsaným výrobcem HDV hlavy spojovacích šroubů provrtat, těmito otvory protáhnout pojišťovací drát, který má spojovat dvě hlavy spojovacích šroubů, a pevně utáhnout.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'