EN Česky

Vznik události: 27.06.2022 09:57
Popis události: Újma na zdraví zaměstnance dopravce posunového dílu po zásahu elektrickým proudem
  Mimořádná událost je v šetření Drážní inspekce.

 

'