EN Česky

Vznik události: 10.10.2022 17:06
Popis události: nedovolená jízda vlaku Pn 55098 za hlavní (odjezdové) návěstidlo L4 s návěstí zakazující jízdu, srážka s betonovým zarážedlem kusé staniční koleje č. 4a a následné vykolejení.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, železniční stanice Poříčany, staniční kolej č. 4, odjezdové návěstidlo L4, km 371,398. Místo srážky s betonovým zarážedlem, staniční kolej č. 4a, km 371,616.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Pn 55098).
Následky: 2 zraněné osoby;
celková škoda 32 959 867 Kč.
Bezprostřední příčina: nerespektování návěsti „Stůj” hlavního odjezdového návěstidla L4 strojvedoucím vlaku Pn 55098 z důvodu mylného vnímání předchozí návěsti hlavního vjezdového návěstidla 2L a nezastavení vlaku před návěstidlem L4 zakazujícím jízdu.
Přispívající faktor:  nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu přijetí vlastních opatření, která zajistí u provozovatelů dráhy železniční (vyjma dráhy speciální):
  •     přehodnocení, s přihlédnutím k místním podmínkám, instalací pevných zarážedel v odvratných kolejích a v budoucnosti používání takových typů zarážedel, u kterých je v případě srážky s drážním vozidlem menší riziko ohrožení průjezdných průřezů dopravních kolejí z důvodu následků této srážky.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
'