EN Česky

Vznik události: 24.7.2022 15:51
Popis události: střetnutí vlaku Os 7214 s osobním automobilem s následným vykolejením řídicího vozu oběma podvozky.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, mezi dopravnou D3 Stráž u Tachova a železniční stanicí Bor, železniční přejezd P751 v km 56,357.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 7214);
řidič silničního motorového vozidla.
Následky: 1 usmrcená, 2 zranění;
celková škoda 2 249 846 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd P751 v době, kdy jím projížděl vlak Os 7214, způsobené jednáním řidiče osobního automobilu, který nerespektoval světelnou a zvukovou výstrahu přejezdového zabezpečovacího zařízení a nepřesvědčil se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události

 

'