EN Česky

 

Vznik události: 30.10.2022 20:02
Popis události: nedovolená jízda vlaku Os 8415 za odjezdové návěstidlo S1 zakazující jízdu a vjetí do postavené vlakové cesty protijedoucího vlaku Os 8416.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, železniční stanice Vlastec, odjezdové návěstidlo S1, km 44,791.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a.s. (dopravce vlaků Os 8415 a Os 8416).
Následky: bez újmy na zdraví osob,  
celková škoda 6 703 Kč.
Bezprostřední příčina: • uvedení vlaku Os 8415 do pohybu bez pokynu daného provozovatelem dráhy a nerespektování návěsti „Stůj“ odjezdového návěstidla S1 železniční stanice Vlastec strojvedoucím tohoto vlaku.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události

'