EN Česky

 

Vznik události: 27.10.2022 19:34
Popis události: nedovolená jízda vlaku Služ 52519 za úroveň hlavního (cestového) návěstidla Sc201 s návěstí zakazující jízdu a vjetí do vlakové cesty postavené pro jízdu souběžně jedoucího vlaku Os 6526.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, železniční stanice Žatec, obvod
západ, hlavní (cestové) návěstidlo Sc201 v km 202,765.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
STRABAG Rail a.s. (dopravce vlaku Služ 52519);
RegioJet ÚK a.s. (dopravce vlaku Os 6526).
Následky: bez újmy na zdraví osob a vzniku hmotné škody.
Bezprostřední příčina: nerespektování návěsti „Stůj“ hlavního (cestového) návěstidla Sc201 železniční stanice Žatec, obvod západ, osobou řídící drážní vozidlo vlaku Služ 52519 zapříčiněné nevědomým selháním (omylem), které se projevilo nedovoleným uvedením tohoto vlaku do pohybu bez výpravy po převzetí pokynu k jízdě, který nebyl pro ni určen.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
'