EN Česky

Šetřené mimořádné události a závěrečné zprávy

Přehled mimořádných událostí vzniklých v jednotlivých letech, u nichž zahájila Drážní inspekce nezávislé šetření příčin a okolností MU v plném rozsahu, tj. včetně vydání zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku MU. Na tomto místě Drážní inspekce zveřejňuje informaci o zahájení šetření mimořádné události i zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí.

 


náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Strančice - SenohrabyVykolejení druhého taženého drážního vozidla za jízdy vlaku Pn 1.nsl 66803.

náhled
závěrečná zpráva
Hodonín - HolíčStřetnutí vlaku EC 30276 s nákladním automobilem.

náhled
závěrečná zpráva
Rájec-Jestřebí Ujetí soupravy vlaku EC 174 z druhé staniční koleje žst. Rájec-Jestřebí směrem k žst. Blansko.

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Brno hl. n.Srážka hnacího drážního vozidla s odstavenou skupinou tažených drážních vozidel při posunu v žst. Brno hl. n.

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Olomouc hl. n. Vykolejení 3 tažených drážních vozidel vlaku Pn 59630 za vjezdu do železniční stanice Olomouc hl. n.

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Česká Třebová Ujetí 5 drážních vozidel z koleje č. 233 a srážka se stojícím hnacím drážním vozidlem s následným vykolejením.

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Čerčany Vykolejení čtyř ložených drážních vozidel za jízdy vlaku.

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Brno hl. n.Vykolejení 3 drážních vozidel sunutého posunového dílu, soupravy pro vlak EC 71.

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Paskov Srážka vlaků Os 3101 a Os 3116 mezi žst. Vratimov a Paskov s následným vykolejením vlaku Os 3101.

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Zliv - Hluboká n./V. Střetnutí vlaku Os 8043 s automobilem na přejezdu.

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Opava - Hradec n./M. Střetnutí Os 23475 se autem na železničním přejezdu.

náhled
závěrečná zpráva
Stará Boleslav - Lysá n./L.Střetnutí vlaku Os 6409 se silničním vozidlem na železničním přejezdu v km 343,109 a následná srážka vlaku Pn 65401 s tímto silničním vozidlem v průjezdném průřezu první traťové koleje