EN Česky

O Drážní inspekci

Představení Drážní inspekce

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně šetří příčiny a okolností vzniku mimořádných událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Má celkem 38 zaměstnanců v pěti městech České republiky (Ostrava, Brno, Praha, Plzeň, České Budějovice).

Drážní inspekce jako správní úřad vznikla 1. ledna 2003 ustanovením zákona č. 77/2002 Sb. Svou činnost zahájila jako jedna z prvních institucí tohoto typu v Evropské unii. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán.

 

Šetření mimořádných událostí

Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí je prvořadým úkolem Drážní inspekce. Při šetření Drážní inspekce zjišťuje příčiny a okolnosti s cílem zabránit opakování mimořádné události a policie zkoumá trestněprávní odpovědnost konkrétních osob.

Na místě mimořádné události inspektor Drážní inspekce zajišťuje skutečnosti potřebné pro vyšetřování. Na základě poznatků z nehod Drážní inspekce dává doporučení drážnímu správnímu úřadu. Ten k nim přihlíží při vydávání povolení, osvědčení a licencí.