EN Česky

Dnes 28. 3. 2023 v 15:55 hodin spěšný vlak jedoucí z Milevska do Strakonic nedovoleně odjel z železniční stanice Vlastec na Písecku (minul návěstidlo zakazující jeho jízdu), poškodil výhybku a vjel do postavené vlakové cesty pro spěšný vlak Sp 2071, který jel v opačném směru. Dle informací z šetření Drážní inspekce na místě mimořádné události zastavili strojvedoucí vlakové soupravy ve vzdálenosti 51,9 m od sebe. Mimořádná událost se obešla bez zranění. Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy.

Nedovolená jízda spěšného vlaku ve Vlastci na Písecku Nedovolená jízda spěšného vlaku ve Vlastci na Písecku Nedovolená jízda spěšného vlaku ve Vlastci na Písecku

'