EN Česky

Celkový počet mimořádných událostí v roce 2021 byl 3 854 a stal se tak druhým nejnižším za posledních 10 let a 4. nejnižším za celou dobu existence Drážní inspekce. Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo mimo „klasickou“ železnici (tedy na dráhách lanových, trolejbusových, tramvajových a v metru), a to 2 706, což je o 163 více, než v roce předcházejícím. Na železnici (vyjma metra) vloni vznikl stejný počet mimořádných událostí jako v roce 2020 s tím, že nejvíce jich Drážní inspekce zaznamenala, stejně jako v roce 2020, v červenci, kdy se událo 124 mimořádných událostí. Paradoxně byl tento měsíc druhý s nejnižším počtem usmrcených (po červnu).

Celkový počet mimořádných událostí v roce 2021 byl 3 854 a stal se tak druhým nejnižším za posledních 10 let a 4. nejnižším za celou dobu existence Drážní inspekce. Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo mimo „klasickou“ železnici (tedy na dráhách lanových, trolejbusových, tramvajových a v metru), a to 2 706, což je o 163 více, než v roce předcházejícím. Na železnici (vyjma metra) vloni vznikl stejný počet mimořádných událostí jako v roce 2020 s tím, že nejvíce jich Drážní inspekce zaznamenala, stejně jako v roce 2020, v červenci, kdy se událo 124 mimořádných událostí. Paradoxně byl tento měsíc druhý s nejnižším počtem usmrcených (po červnu).

Zatímco v případě střetů vlaku s osobou zaznamenala Drážní inspekce pokles mimořádných událostí i následků těchto nehod, tak v případě střetnutí na železničním přejezdu tato přímá úměra neplatí. V roce 2021 eviduje Drážní inspekce celkem 160 střetnutí na železničním přejezdu, což je o téměř 10 % více než v roce předcházejícím, nicméně počet usmrcených klesl o 28 %. O téměř 26 % klesl i počet zraněných. Nejvíce usmrcených při střetnutí na železničním přejezdu eviduje Drážní inspekce v měsíci březnu, kdy zemřelo 7 osob. Celkem dva měsíce minulého roku (únor, srpen) se obešly bez obětí na životech.

Drážní inspekce vždy na začátku každého měsíce aktualizuje zveřejněná statistická data za předchozí období. Tato data jsou veřejnosti přístupná a jejich použití není nijak omezeno v případě, pokud bude Drážní inspekce uvedena jako jejich zdroj. V rámci územního členění jsou data rozlišena na statistické výstupy dle jednotlivých krajů. Všechna tato data a mnoho dalších jsou dostupná na webu Drážní inspekce v sekci Mimořádné události → Statistiky mimořádných událostí.

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolnosti mimořádných událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a příslušnými prováděcími vyhláškami.

V Praze dne 4. 1. 2022

Mgr. Martin Drápal, v. r.
    mluvčí Drážní inspekce
    mobil: 736 521 000
    email: mluvci@dicr.cz

 

'