kontakty

Kancelář Drážní inspekce

Mgr. Martin Drápal - ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Těšnov 5
110 00 Praha 1
mail@dicr_cz
ID DS: vi6aigp
tel.: (+420) 736 521 000

Odbor inspekce

Ing. Martin Vančura - ředitel Odboru inspekce
Těšnov 5
110 00 Praha 1
oi@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 015

Územní inspektorát Ostrava

Ing. Petr Maikranz - ředitel Územní inspektorát Ostrava

Peterkova 132
708 00 Ostrava
ostrava@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 046

Územní inspektorát Brno

Bc. Josef Dvořák - ředitel Územního inspektorátu Brno

Cejl 62
602 00 Brno
brno@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 059

Územní inspektorát Praha

neobsazená pozice - ředitel Územního inspektorátu Praha

Těšnov 5
110 00 Praha 1
praha@dicr_cz
tel.: (+420) 778 701 088

Územní inspektorát Plzeň

Ing. Petr Mencl - ředitel Územního inspektorátu Plzeň

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
plzen@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 058

Hlášení nehod

pohotovost@dicr_cz
Číslo na nepřetržitou linku získáte na telefonu (+420) 224 805 514 (pouze v pracovní době)

Podezření na korupční jednání zaměstanců DI

Drážní inspekce vydává v souladu s usnesením vlády č. 1077 z 21. prosince 2015 Interní protikorupční program Interní protikorupční program.

Prošetřovatelem byl určen Mgr. Martin Drápal

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu stiznosti@dicr_cz.

Adresa pro doručování listinných oznámení:

Schránka Drážní inspekce

Těšnov 1163/5

110 00 Praha 1

Stížnosti na chování zaměstnanců DI

stiznosti@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 111

 

Nahoru