Kontakty

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2017 Drážní inspekce již nevykonává státní dozor ve věcech drah. Případné podněty na zdroje ohrožení bezpečnosti (rozhledové poměry na přejezdech, přístup k vlakům, systém kontroly strojvedoucích, jejich odbornost či zdravotní způsobilost atd). prověřuje příslušný drážní správní úřad, jemuž je možné adresovat i podněty ke zlepšení - pro dráhu železniční jde o Drážní úřad v Praze (viz sekce Odkazy).

Drážní inspekce také neřeší jízdní řády, zpoždění (odřeknutí) vlaků, ceny jízdného, chování personálu, stav WC, fungování klimatizace, čistotu ve vlacích či v nádražních budovách ani hlukovou zátěž, vibrace či prach spojené s jízdou vlaků. Zdrojem ohrožení není ani případ, kdy přejezd varuje uživatele pozemní komunikace, že se k přejezdu blíží vlak, i když žádný vlak nejede - jedná se o poruchu, která neohrožuje bezpečnost - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí. Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily
a) bezpečnost drážní dopravy,
b) bezpečnost osob,
c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
d) životní prostředí.

Seznam mimořádných událostí šetřených Drážní inspekcí je uveden v sekci Mimořádné události.

Drážní inspekce

Mgr. Jan Kučera, generální inspektor

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
mail@dicr_cz
ID DS: vi6aigp
tel.: (+420) 736 521 003 - pevná linka
tel.: (+420) 736 521 111 - mobil

Ústřední inspektorát

Mgr. Jan Kučera, generální inspektor

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
kancelar@dicr_cz (mail@dicr_cz)
tel.: (+420) 736 521 003

Ústřední inspektorát – EKO

Vedoucí oddělení:  Bc. Michal Sypták

Ústřední inspektorát – OI

Vedoucí oddělení:  Ing. Martin Vančura

Ústřední inspektorát – COP

Vedoucí oddělení:  Ing. David Viščor

Územní inspektorát Ostrava

Ing. Petr Maikranz - ředitel Územní inspektorát Ostrava

Peterkova 132
708 00 Ostrava
ostrava@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 046

Oddělení I infrastruktury a zabezpečovacího zařízení

Vedoucí oddělení: Ing. Adrian Kufa

Oddělení II provozu a určených technických zařízení

Vedoucí oddělení: Robert Kindl

Územní inspektorát Brno

Bc. Josef Dvořák - ředitel Územního inspektorátu Brno

Cejl 62
602 00 Brno
brno@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 059

Oddělení I infrastruktury a zabezpečovacího zařízení

Vedoucí oddělení: Libor Bruzl

Oddělení II provozu a určených technických zařízení

Vedoucí oddělení: Ing. Ondřej Chromý

Územní inspektorát Čechy

Ing. Petr Mencl - ředitel Územního inspektorátu Čechy

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
plzen@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 058

Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení

Vedoucí oddělení: Ing. Josef Šimák

Oddělení II Praha provozu a určených technických zařízení

Vedoucí oddělení – pověřen řízením pracoviště Praha: Ing. Jan Novák

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
praha@dicr_cz
tel.: (+420) 778 701 088

Oddělení III Plzeň

Vedoucí oddělení: Jaroslav Říha

Hlášení mimořádných událostí pro provozovatele dráhy a dopravce

Definice mimořádné události je uvedena výše, linka neslouží veřejnosti k podávání stížností ani podnětů pro prověření případného ohrožení - viz první odstavec na této straně.

pohotovost@dicr_cz
Číslo na nepřetržitou linku je (+420) 736 521 001.

Toto číslo neslouží k oznámení špatné funkce přejezdu - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

 

Stížnosti na chování zaměstnanců Drážní inspekce

stiznosti@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 111

Toto číslo neslouží k podávání stížností na chování zaměstnanců dopravce (tedy průvodčích, vlakvedoucích, pokladních, revizorů atd.) - tyto případy je třeba řešit přímo s příslušným dopravcem, Drážní inspekce se jimi zabývat nemůže.

 

Nahoru