EN Česky

Drážní inspekce vyšetřuje nehodu, k níž došlo dnes ráno v 10.30 hodin na železničním přejezdu nedaleko železniční stanice Praha-Hlubočepy. Osobní automobil se čtyřmi cestujícími vjel přímo před přijíždějící nákladní vlak. Při srážce byli zraněni všichni členové posádky automobilu, podle předběžných odhadů půjde o tři těžká a jedno lehké zranění.

Stanovení konkrétních viníků nehody a částí jejich zavinění bude předmětem šetření celé události, kdy bude určena mj. i výše konkrétní škody (prvotní odhad škody na osobním automobilu činí 150 tisíc korun, škoda na drážním vozidle ani svršku nebyla zatím stanovena). Železniční přejezd je ale řádně označen výstražnými kříži, které řidiči podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích přikazují, aby se přesvědčil, neblíží-li se k přejezdu drážní vozidlo.

Drážní inspekce zaznamenala během uplynulých tří čtvrtletí letošního roku 2003 celkem 211 střetů silničních a drážních vozidel na přejezdu, při nichž zemřelo 40 osob a dalších 121 bylo zraněno. V drtivé většině byla vždy vina na straně řidičů silniční vozidel.

Připomeňme, že zákon o provozu na pozemních komunikací mj. stanoví, že před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může křížení kolejí se silnicí bezpečně přejet. Vozidla mají přes trať přejíždět v tom pořadí, v jakém ke přejezdu přijela. Ve vzdálenosti 50 metrů před přejezdem a při přejíždění kolejí smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině; pokud na zabezpečovacím zařízením svítí bílé přerušované světlo, zvyšuje se tato rychlost na 50 kilometrů v hodině. V případě, že vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať. Je-li to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Pokud je před železničním přejezdem umístěna značka Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič zastavit své vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět. Ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak). Řidiči u železničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohla ohrozit protijedoucí řidiče.

Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

V Praze dne 3. října 2003

Mgr. Jan Kučera, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

 

'