EN Česky

Drážní inspekce vyšetřuje nehodu, k níž došlo dnes ráno v 8.40 hodin na železničním přejezdu u obce Ptení na Prostějovsku. Nákladní automobil vezoucí klády vjel na přejezdu zabezpečeném výstražnými kříži přímo před přijíždějící motorový osobní vlak z Prostějova do Chornic. Strojvedoucí vlaku nemohl srážce zabránit a čelo motorového vlaku narazilo do boku kabiny nákladního automobilu.

Strojvedoucí motorového vlaku byl s těžkými zraněnými převezen sanitkou do nemocnice, kontrolor dopravy, který byl rovněž v kabině strojvedoucího, byl k ošetření transportován vrtulníkem. Ze zaměstnanců Českých drah, a. s., utrpěl zranění ještě vlakvedoucí.

Ve vlaku se v době nehody nacházelo 20 cestujících, přičemž minimálně 5 z nich bylo zraněno. Při nárazu vykolejil hnací motorový vůz řady 810 a druhý přívěsný vůz (soupravu vlaku tvořila celkem 4 vozidla v pořadí motorový vůz, 2 přívěsné vozy, motorový vůz).

Podle všeho nehodu způsobil řidič nákladního automobilu, neboť na přejezdu jsou velmi dobré rozhledové podmínky. Stanovení viníka nehody však bude předmětem šetření celé události, kdy bude stanovena mj. i výše konkrétní škody.

Drážní inspekce zaznamenala jen během měsíce července tohoto roku celkem 21 případů střetů silničních a drážních vozidel na přejezdu. Statistika za první pololetí je patrná z následujícího grafu.

200408171219_prej1pol03.jpg

Připomeňme, že zákon o provozu na pozemních komunikací mj. stanoví, že před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může křížení kolejí se silnicí bezpečně přejet. Vozidla mají přes trať přejíždět v tom pořadí, v jakém ke přejezdu přijela. Ve vzdálenosti 50 metrů před přejezdem a při přejíždění kolejí smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině; pokud na zabezpečovacím zařízením svítí bílé přerušované světlo, zvyšuje se tato rychlost na 50 kilometrů v hodině. V případě, že vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať. Je-li to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Pokud je před železničním přejezdem umístěna značka Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič zastavit své vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět. Ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak). Řidiči u železničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohla ohrozit protijedoucí řidiče.

Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

V Praze dne 29. srpna 2003

Mgr. Jan Kučera, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

 

'