EN Česky

Drážní inspekce zaznamenala v měsíci říjnu celkem 27 nehod na železničních přejezdech, při nich zemřelo celkem 9 osob a dalších 16 bylo zraněno. Zatímco v počtu střetů vlaků s osobními automobily se říjnová statistika příliš neliší od ostatních měsíců letošního roku, v počtu usmrcených osob se dostává na první místo (druhý skončil měsíc duben s 8 mrtvými).

Nejvíce tragickým případem v říjnu se stal střet nákladního vlaku s osobním automobilem mezi stanicemi Třebětice a Holešov na trati z Kojetína do Valašského Meziříčí. V sobotu 18. října dopoledne vjel přímo před lokomotivu osobní automobil i přes to, že přejezdové zabezpečovací zařízení bylo v činnosti. Na místě zemřeli dva lidé, další člověk podlehl svým zraněním v nemocnici.

Druhá velmi tragická říjnová nehoda se odehrála v sobotu 4. října na železničním přejezdu zabezpečeném výstražnými kříži u zastávky Karlovice-Sedmihorky na trati Hradec Králové-Turnov. V autobuse, do jehož zadní části narazil osobní vlak, zemřel jeden člověk, dalších šest osob bylo zraněno. Viníkem nehody byl řidič autobusu.

Také další čtyři případy, kdy během října na přejezdech zemřeli lidé, nezpůsobily drážní dopravci. U všech těchto čtyř tragédií se jednalo o přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (bez závor), které bylo vždy v činnosti. Ukazuje se tedy, že ani funkční zabezpečovací zařízení nezabrání tragédii, pokud se řidič silničního vozidla rozhodne porušit zákon o provozu na pozemních komunikacích. Také v drtivé většině 211 střetů, které Drážní inspekce zaznamenala v období leden-září, byla odpovědnost na straně řidičů. Při těchto nehodách zemřelo celkem 40 osob a dalších 121 bylo zraněno.

Výjimkou v odpovědnosti za nehodu je případ z pátku 3. října, kdy se na železničním přejezdu nedaleko železniční stanice Praha-Hlubočepy na trati z Prahy do Berouna srazil osobní automobil s nákladním vlakem, přičemž závory na tomto přejezdu nebyly sklopeny. Při srážce došlo ke zranění čtyř osob, z nichž jedna svým poraněním podlehla v nemocnici. Šetření tohoto případu ukazuje výrazné pochybení strojvedoucího lokomotivy, který nezastavil vlak před návěstidlem zakazující další jízdu. Celá událost však dosud není zcela uzavřena, příští týden by měla proběhnout rekonstrukce případu. Také se zkoumá míra zavinění řidiče osobního automobilu, neboť železniční přejezd je řádně označen výstražnými kříži, které mu přikazují, aby se přesvědčil, neblíží-li se k přejezdu drážní vozidlo.

Připomeňme, že zákon o provozu na pozemních komunikací mj. stanoví, že před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může křížení kolejí se silnicí bezpečně přejet. Vozidla mají přes trať přejíždět v tom pořadí, v jakém ke přejezdu přijela. Ve vzdálenosti 50 metrů před přejezdem a při přejíždění kolejí smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině; pokud na zabezpečovacím zařízením svítí bílé přerušované světlo, zvyšuje se tato rychlost na 50 kilometrů v hodině. V případě, že vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať. Je-li to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Pokud je před železničním přejezdem umístěna značka Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič zastavit své vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět. Ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak). Řidiči u železničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohla ohrozit protijedoucí řidiče.

Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

V Praze dne 7. listopadu 2003

Mgr. Jan Kučera, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

 

 

'