EN Česky

Vznik události: 14. 7. 2007, 10:06 h.
Popis události: srážka vlaku R 633 s odstavenou soupravou vlaku Os 9122.
Dráha, místo: na dráze železniční, celostátní, trati č. 519A Praha-Vršovice – Benešov u Prahy, na 1. staniční koleji v železniční stanici (dále jen žst.) Čerčany v km 143,767. 
Bezprostřední příčina: dovolení vjezdu vlaku R 633 na 1. staniční kolej železniční stanice Čerčany a odjezdu z ní, při obsazení vlakové cesty pro tento vlak jinými drážními vozidly, a nedodržení podmínek jízdy podle rozhledových poměrů.
Bezpečnostní doporučení: Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona na základě výsledků šetření příčin a okolností vzniku MU a nálezu Okresního soudu v Benešově, doporučuje provozovateli dráhy ČD, a. s.:
● Preventivní zdravotní prohlídky osob řídících drážní dopravu ve věku nad 50 let rozšířit o neurologické vyšetření. V případě, že neurologické vyšetření ukáže podezření na počínající či probíhající chorobné procesy v centrální nervové soustavě (CNS), nařídit kontrolní vyšetření klinickým psychologem zda, a do jaké míry, je změnami v CNS ohrožena pracovní způsobilost vyšetřovaného k výkonu povolání.
● Psychologické kontrolní vyšetření drážním (dopravním) psychologem nařídit na doporučení revizního lékaře i v těch případech, kdy je při pravidelném lékařském vyšetření zaměstnance indikována somatická porucha, nemoc, která může mít vliv na psychickou pracovní způsobilost k výkonu povolání.
DI současně doporučuje Drážnímu úřadu jako bezpečnostnímu a regulačnímu orgánu pro provozování drah a drážní dopravy zajistit realizaci tohoto bezpečnostního doporučení u ostatních, v úvahu přicházejících provozovatelů železničních drah.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'