EN Česky

Vznik události: 20. 6. 2007, 8:40 h.
Popis události: srážka vlaku Os 18544 s posunovým dílem s cestujícími.
Dráha, místo:  na dráze železniční regionální Volary – České Budějovice v dopravně Černý Kříž na dopravní koleji č. 1 v km 62,000.
Bezprostřední příčina: zahájení posunu bezprostředně po odjezdu vlaku Os 18544, který ještě neminul lichoběžníkovou tabulku, a to bez souhlasu odborně způsobilé osoby, která řídí jízdu vlaků, tj. dirigujícího dispečera.
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'