EN Česky

Vznik události: 20.8.2022 07:17
Popis události: srážka nezavěšeného postrkového hnacího drážního vozidla s vlakem Pn 55077 a jeho následné vykolejení jednou nápravou.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, železniční stanice Český Těšín (Czeski Cieszyn), obvod nákladní nádraží, staniční kolej č. 103, km 318,559.
Místem vykolejení je železniční stanice Český Těšín (Czeski Cieszyn), obvod nákladní nádraží, staniční kolej č. 103, km 318,549.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
LOKORAIL, a. s. (dopravce vlaku Pn 55077).
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 1 419 253 Kč.
Bezprostřední příčina: • nepřivěšení postrkového hnacího drážního vozidla k vlaku Pn 55077, jeho nezapojení do průběžné samočinné tlakové brzdy vlaku a umožnění jízdy vlaku s nezavěšeným postrkem;
• neověření správného propojení a celistvosti potrubí průběžné samočinné tlakové brzdy vlaku Pn 55077 s postrkovým hnacím drážním vozidlem provedením jednoduché zkoušky brzdy na postrkovém (posledním) hnacím drážním vozidle.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
'