EN Česky

Vznik události: 21. 6. 2007, 17:18 h.
Popis události: vjezd vlaku R 641 na obsazenou staniční kolej vlakem R 644.
Dráha, místo:  ŽST Chotoviny, Uzlová železniční stanice (dále jen UŽST) Tábor, trať České Budějovice – Benešov u Prahy, km 90,355.
Bezprostřední příčina: dovolení jízdy vlaku R 641 na kolej obsazenou vlakem R 644.
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'