EN Česky

Vznik události: 1.7.2009 10:20
Popis události: střetnutí vlaku EC 30276 s nákladním automobilem
Dráha, místo: dráha železniční, celostátní, traťový úsek mezi zastávkou Hodonín–zastávka a železniční stanicí Hodonín, železniční přejezd v km 2,067 zabezpečený výstražnými kříži
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy)
České dráhy, akciová společnost (dopravce vlaku EC 30276)
Vodovody a kanalizace Hodonín, akciová společnost (provozovatel nákladního automobilu)
Následky: při mimořádné události nedošlo k žádné újmě na zdraví osob,
celková škoda vzniklá v důsledku mimořádné události činí 1.244.209 Kč
Bezprostřední příčina: nedostatečné rozhledové poměry na železničním přejezdu
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: nesprávný způsob provádění prohlídek a měření železničního přejezdu nesprávné hodnocení rozhledových poměrů na železničním přejezdu
Systémová příčina: připuštění používání vnitřního předpisu provozovatele dráhy SŽDC (ČSD) S 4/3, který je v rozporu s platnou legislativou a technickými normami
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'