EN Česky

Vznik události: 2. 8. 2017, 5.00 h.
Popis události: nezajištěná jízda (ujetí) nečinné elektrické jednotky odstavené od vlaku Os 7080 v žst. Kadaň-Prunéřov.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Kadaň-Prunéřov Cheb, železniční stanice Kadaň-Prunéřov, 1. SK, km 137,355 místo začátku nezajištěné jízdy nečinné elektrické jednotky. Místo konečného zastavení neřízené elektrické jednotky se nacházelo na dráze železniční, kategorie regionální, Kaštice Kadaň-Prunéřov,
zastávka Kadaň předměstí, 1. SK, km 26,665.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce obou elektrických jednotek).
Následky: bez zranění;
celková škoda 250 Kč.
Bezprostřední příčina: nezajištění nečinné elektrické jednotky osobou řídící drážní vozidlo proti nežádoucímu pohybu po jejím odstavení.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

nedodržení technologických postupů dopravce a návodu na obsluhu elektrické jednotky při přípravě posunu osobou řídící drážní vozidlo..

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'