EN Česky

Vznik události:  3. 10. 2006, 17:44 h.
Popis události:  střet vlaku EC 278 s osobou na přechodu ve stanici.
Dráha, místo:  dráha železniční, celostátní Ostrava-Svinov – Krnov, trať č. 307A, mezi dopravnami ŽST Skrochovice – ŽST Krnov, jednokolejný železniční přejezd v km 89,164.

Bezprostřední příčina: příčinou vzniku mimořádné události bylo nedovolené vjetí silničního motorového vozidla - osobního automobilu (dále jen osobní automobil) na ŽP v době jízdy vlaku R 885. 
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'