EN Česky

Vznik události:  20. 2. 2006, 8:12 h.
Popis události:  Vlak R 940 vjel do boku vjíždějícího vlaku 1.nsl Pn 64439.
Dráha, místo:  ŽST Kropáčova Vrutice v km 51,376
Bezprostřední příčina: příčinou MU bylo nerespektování pokynu provozovatele dráhy, zákazu jízdy za návěstidlo s návěstí zakazující jízdu.
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'