EN Česky

Vznik události: 19. 11. 2007, 15:31 h.
Popis události: vykolejení posledních tří drážních vozidel.
Dráha, místo: dráha celostátní, provozovatel dráhy České dráhy, a. s., trať 324 Brno hl. n. – Kutná Hora hl. n., železniční stanice Leština u Světlé, 1. staniční kolej, km 251,103.
Bezprostřední příčina: technická závada na voze č. 23-54-0730 072-4, kterou nebylo možné odhalit při běžné technické prohlídce.
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení k této mimořádné události nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

 

'