EN Česky

Vznik události: 29. 4. 2018, 17.32 h.
Popis události: nezajištěná jízda s následným vykolejením vlaku Os 8532 na výhybce č. 1sv, která nebyla řádně přestavena pro přednostní směr.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Mělník – Mladá Boleslav hl. n., dopravna D3 Lhotka u Mělníka, výhybka č. 1sv v km 10,598.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 8532).
Následky: újma na zdraví nevznikla;
celková škoda 1 000 460 Kč.
Bezprostřední příčina: nerespektování pokynu provozovatele dráhy dávaného návěstidlem Sv1 strojvedoucímu vlaku Os 8532 před vjezdem na výhybku č. 1sv dopravny D3 Lhotka u Mělníka.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

nedodržení technologických postupů stanovených provozovatelem dráhy a dopravcem nesledováním návěstidla Sv1 strojvedoucím a nejednání podle
zjištěných skutečností – nezastavení vlaku Os 8532 před výhybkou č. 1sv a nezkontrolování jejího správného přestavení.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení:

Drážnímu úřadu:
• zvážit u provozovatelů výhybek v samovratném režimu doplnění aktivní návěsti „Jízda zajištěna“ aktivní návěstí zakazující další jízdu pro případy, kdy výhybka
není v koncové přednostní poloze.

 

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'