EN Česky

Vznik události: 6. 4. 2018, 10.17 h.
Popis události: střetnutí vlaku Os 19709 s osobním automobilem s následným vykolejením vlaku.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Praha-Bubny – Rakovník, železniční přejezd P244 v km 1,103 mezi železničními stanicemi Rakovník a Lužná u Rakovníka.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 19709);
řidič osobního automobilu.
Následky: 1 usmrcená osoba;
celková škoda 469 400 Kč..
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd P244 v době, kdy se k němu blížil vlak Os 19709 a byla dávána světelná a zvuková výstraha přejezdovým zabezpečovacím zařízením.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: • nerespektování světelné a zvukové výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení řidičem osobního automobilu;
• jednání řidiče osobního automobilu před železničním přejezdem, kde si nepočínal zvlášť opatrně.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'