EN Česky

Vznik události: 25. 8. 2017, 13.43 h.
Popis události: střetnutí vlaku Os 17911 se soupravou traktoru s přivěšenou cisternou s následným vykolejením.
Dráha, místo: dráha železniční, regionální, železniční přejezd P1361 v km 28,870, prostorový oddíl mezi dopravnou D3 Sedlice a železniční stanicí Blatná.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 17911);
řidič silničního motorového vozidla.
Následky: bez zranění osob;
celková škoda 1 824 000 Kč.
Bezprostřední příčina: rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp ze směru jízdy drážních vozidel od dopravny D3 Sedlice a ze směru jízdy silničních vozidel od obce Němčice neumožnila řidiči na MU zúčastněného silničního vozidla včas opustit nebezpečné pásmo železničního přejezdu.
Přispívající faktor: strojvedoucí vlaku Os 17911 při jízdě k ŽP P1361 od varovného nepřenosného návěstidla „Výstražný kolík“ nedal předepsanou opakovanou akustickou návěst „Pozor“. Tuto návěst dal strojvedoucí po spatření traktoru s přivěšenou cisternou, stojícího v prostoru ŽP.
Zásadní příčina:

•nerespektování světelné a zvukové výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení řidičem osobního automobilu;
•jednání řidiče osobního automobilu před železničním přejezdem, kde si nepočínal zvlášť opatrně.

Systémová příčina: vnitřní předpis provozovatele dráhy SŽDC (ČSD) S 4/3, který umožňuje zkrátit rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp pouze na ½ předepsaných rozhledových délek.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
přijetí vlastního opatření, směřujícího k zajištění realizace všech DI již vydaných BD, určených ke zvýšení úrovně bezpečnosti a předcházení vzniku MU se zaměřením na zajištění dostatečných rozhledových délek pro silniční vozidla na ŽP.
přijetí vlastního opatření, které zajistí bezpečné provozování drážní dopravy a provozu na pozemní komunikaci na ŽP P1361.

.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'