EN Česky

 

Vznik události: 26.10.2022 19:32
Popis události: střetnutí vlaku Os 28422 s osobním automobilem
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Tábor – Bechyně, mezi dopravnami D3 Malšice a Sudoměřice u Bechyně, železniční přejezd P6309 v km 11,019.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 28422);
řidič silničního motorového vozidla.
Následky: 1 usmrcený;
celková škoda 311 398 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd P6309 v době, kdy se k němu blížil vlak Os 28422, způsobené jednáním řidiče osobního automobilu, který se nepřesvědčil, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení:

Drážnímu úřadu:
• přijetí opatření, které zajistí zabezpečení železničního přejezdu P6309 světelným zabezpečovacím zařízením doplněným o závorová břevna.

Silničnímu správnímu úřadu Městského úřadu Tábor a Městysu Malšice:
• nasměrování účastníků provozu na pozemních komunikacích instalováním dopravního zařízení Z 4a Směrovací deska se šikmými pruhy směrem vlevo, doplněné tzv. delta bloky pro fyzické oddálení místa zaústění komunikace účelové do komunikace místní do větší vzdálenosti od železničního přejezdu P6309, a tím vytvoření možnosti rozhledu účastníků provozu na účelové komunikaci na dráhu regionální i vpravo ve směru jejich jízdy k železničnímu přejezdu;
• případné doplnění dalšího dopravního značení před železničním přejezdem P6309 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a tím snížení možností vzniku mimořádných událostí na předmětném železničním přejezdu.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události

 

'