EN Česky

Vznik události: 30. 10. 2007, 18:06 h.
Popis události: střetnutí R 827 s automobilem na železničním přejezdu.
Dráha, místo:  na jednokolejné dráze železniční, celostátní Krnov – Olomouc hl. n. (trať 310A), jednokolejném ŽP v km 32,212 mezi dopravnami – železničními stanicemi (dále jen žst.) Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí, v katastru obce Hraničné Petrovice.
Bezprostřední příčina: nedovolené zastavení a stání (uváznutí a zablokování) jízdní soupravy na ŽP v době jízdy drážního vozidla, vlaku R 827, a absence jednotného systému označení ŽP, sloužícího k jednotné identifikaci ŽP z pohledu dráhy železniční a silniční topologie a umožňující přímé informování (bez prostředníka) osoby řídící drážní dopravu o zdroji ohrožení bezpečnosti drážní dopravy.
Bezpečnostní doporučení: Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5) zákona č. 266/1994 Sb., na základě výsledků šetření příčin a okolností vzniku MU doporučuje provozovateli dráhy, Českým dráhám, a. s., společně se Správou železniční dopravní cesty, s. o.:
1) Neprodleně a plně realizovat bezpečnostní doporučení vydaná Drážní inspekcí v souvislosti s MU Vraňany – Dolní Beřkovice, ze dne 19. března 2007 a MU Jablůnka – Valašské Meziříčí (Bystřička) ze dne 7. května 2007.
2) Zajistit bezpečnost na železničním přejezdu v km 32,212, dráhy celostátní Krnov – Olomouc hl. n., mezi žst. Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí, s pozemní komunikací tak, aby řidič silničního vozidla v případě zastavení vozidla na železničním přejezdu mohl učinit vše: „aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.“ (Citace z § 28 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'