EN Česky

Vznik události: 21. 9. 2007, 11:10 h.
Popis události: střetnutí nákladního vlaku Rn 52241 s osobním automobilem na železničním přejezdu.
Dráha, místo: mezi žst. Jaroměřice nad Rokytnou a žst. Moravské Budějovice, železniční přejezd v km 140,285
Bezprostřední příčina: porušení ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to řidičem osobního automobilu (citace: „Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.“)
Bezpečnostní doporučení: V souladu s ustanovením § 53b odst. (5) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, doporučujeme provozovateli dráhy ČD, a. s.:
1) Uvést neprodleně do souladu vnitřní předpis provozovatele dráhy ČD S 4/3 – „Předpis pro správu a udržování železničních přejezdů“, platný od 1. 9. 1987, s ČSN 73 6380 – Železniční přejezdy a přechody.
2) Prověřit skutečné rozhledové poměry u všech železničních přejezdů, kde bylo dosud na základě vnitřního předpisu provozovatele ČD S 4/3 aplikováno krácení rozhledových poměrů na polovinu a uvést tyto přejezdy do souladu s ČSN 73 6380.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'