EN Česky

Vznik události:  18. 6. 2006, 2:13 h.
Popis události: najetí nákladního vlaku na hnací drážní vozidlo na kusé koleji.
Dráha, místo:  železniční trať 502A – Kutná Hora hlavní nádraží – Lysá nad Labem, žst. Nymburk hl. n., obvod seřaďovacího nádraží, kusá kolej č. 105b, železniční  4,076.

Bezprostřední příčina: výprava vlaku č. 64922 bez splnění stanovených podmínek pro odjezd vlaku.
Příčinou způsobenou předpisovým rámcem Příčinou způsobenou předpisovým rámcem a v používání systému zajišťování bezpečnosti je skutečnost, že provozovatel dráhy nezajistil, aby pokyny v dopravní službě byly stručné a srozumitelné, aby bylo vyloučeno jakékoliv nedorozumění a nebyla ohrožena bezpečnost drážní dopravy.
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'