EN Česky

Vznik události: 18. 8. 2017, 14.33 h.
Popis události: střetnutí vlaku Os 24811 s osobním automobilem.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, (Retz) Znojmo státní hranice Okříšky, železniční stanice Olbramkostel, záhlaví železniční stanice (úsek koleje mezi vjezdovým návěstidlem S a první krajní výhybkou č. 7), železniční přejezd P3627 v km 113,102.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 24811);
řidič silničního motorového vozidla.
Následky: 2 usmrcení, 1 zraněný;
celková škoda 379 199 Kč.
Bezprostřední příčina: stání osobního automobilu v prostoru nebezpečného pásma přejezdu v době jízdy vlaku.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

nebyla Drážní inspekcí zjištěna

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Odboru dopravy Městskému úřadu Znojmo:
jako silničnímu správnímu úřadu pro místní a účelové komunikace v katastru obce Milíčovice projednat s majitelem pozemku 668/1 bezpečnostní riziko vznikající při jízdě směrem na přejezd P3627 z jeho účelové komunikace.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'