EN Česky

Vznik události: 16. 2. 2018, 13.47 h.
Popis události: střetnutí vlaku Os 3420 se silničním motorovým vozidlem – osobním automobilem na železničním přejezdu.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, trať „Ostrava-Svinov – Opava východ“, železniční stanice Ostrava-Třebovice, staniční kolej na svinovském záhlaví, která je pokračováním traťové koleje směr Ostrava-Svinov, železniční přejezd P7724, km 263,911.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 3420);
řidička silničního motorového vozidla.
Následky: 1 osoba usmrcena;
1 osoba utrpěla újmu na zdraví;
celková škoda 1 643 200 Kč*.
* Konečná výše škody nebyla k datu vydání této zprávy vlastníkem silničního motorového vozidla vyčíslena.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd P7724 v době, kdy se k němu blížil vlak Os 3420.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

jednání řidičky osobního automobilu před železničním přejezdem, kde si nepočínala zvlášť opatrně a nepřesvědčila se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
◦ přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace všech Drážní inspekcí již dříve vydaných bezpečnostních doporučení určených ke zvyšování úrovně bezpečnosti nebo předcházení vzniku mimořádných událostí na železničních přejezdech, aby při rekonstrukcích a modernizacích tratí, železničních přejezdů, už bylo projektováno, instalováno a schvalováno pouze přejezdové zabezpečovací zařízení světelné doplněné závorovými břevny;
◦ přijetí opatření, které zajistí doplnění železničního přejezdu P7724 zabezpečeného v současné době světelným zabezpečovacím zařízením o závorová břevna, která z hlediska optické zábrany sníží pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční přejezd při jeho nereagování na světelnou signalizaci železničního přejezdu ve výstraze.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'