EN Česky

Vznik události: 7. 6. 2022, 17.19 h.
Popis události: poškození sběrače HDV a TV za jízdy vlaku Nex 53742. V důsledku strženého trakčního vedení došlo k poškození zabezpečovacího zařízení.
  Mimořádná událost je v šetření Drážní inspekce.

 

'