EN Česky

Vznik události: 16. 8. 2017, 7:04 h.
Popis události: nezajištěná jízda vlaku Os 9522 s následným vykolejením na výhybce v žst. Praha-Čakovice.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Praha-Vysočany Turnov, železniční stanice Praha-Čakovice, výhybka č. 1, km 18,553.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 9522).
Následky: bez usmrcení, bez zranění;
celková škoda 258 629 Kč.
Bezprostřední příčina: přestavení výhybky č. 1 výpravčí žst. Praha-Čakovice v době těsně před jízdou DV vlaku Os 9522.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

nedodržení technologických postupů provozovatele dráhy přestavováním výhybky č. 1.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.

.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'