EN Česky

Vznik události: 10. 9. 2007, 14:36 h.
Popis události: jízda vlaku Os 9009 do prostorového oddílu obsazeného vlakem Os 19010.
Dráha, místo:  na dráze železniční, regionální, v prostorovém oddílu mezi žst. Praha-Braník a Praha-Modřany, v km 9,386.
Bezprostřední příčina:  dovolení jízdy vlaku Os 9009 ze žst. Praha-Braník do obsazeného prostorového oddílu vlakem Os 19010, bez zavedení dalších opatření.
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'