EN Česky

Vznik události: 28.06.2010 16:47
Popis události: nekontrolovaná jízda – ujetí soupravy vlaku EC 174 z druhé staniční koleje žst. Rájec-Jestřebí směrem k žst. Blansko
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní Brno hl.n. – Česká Třebová (trať 326A), žst. Rájec-Jestřebí, staniční kolej č. 2, km 185,313
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, s. o. (provozovatel dráhy)
České dráhy, a. s. (dopravce)
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., SPD Bratislava (vlastník DV)
Následky: při vzniku MU nebyl nikdo zraněn a nevznikla hmotná škoda 
Bezprostřední příčina: nezajištění soupravy zabrzděním průběžnou brzdou a ručními brzdami vozů
Přispívající faktor: nepoužití záchranné brzdy k zastavení neprodleně po zjištění neočekávaného pohybu soupravy
Zásadní příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'