EN Česky

Vznik události: 20. 9. 2007, 4:43 h.
Popis události: srážka vlaku Nex 51422 s překážkou s následným vykolejením.
Dráha, místo:  km 16,705 tratě 309 Přerov – Česká Třebová, mezi žst. Krasíkov a žst. Rudoltice v Čechách.
Bezprostřední příčina: ztráta funkčnosti uvázání nákladu. V důsledku toho došlo ke spadnutí nákladu (přepravované střední části výhybky) z nákladního vozu vlaku na sousední traťovou kolej. Přijíždějící vlak Nex 51422 do této překážky narazil a následně vykolejil.
Bezpečnostní doporučení: Pro zvýšení bezpečnosti přepravy ložených smontovaných částí výhybek na plošinových vozech doporučuje Drážní inspekce Českým drahám, a. s., jako provozovateli drážní dopravy (v době vzniku MU), a ČD, Cargo, a. s., jako provozovateli drážní dopravy:
1. Vydat závazný technologický postup – nakládací směrnici pro přepravu výhybek na dřevěných pražcích při použití nevratných vázacích prostředků.
2. Přehodnotit dosavadní způsob zajištění přepravy mimořádných zásilek z DT Výhybkárna a strojírna, a. s., Prostějov tak, aby do doby vydání závazné směrnice byla přeprava za všech okolností bezpečná.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'