EN Česky

Vznik události:  11. 8. 2006, 14:02 h.
Popis události:  střet vlaku EC 278 s osobou na přechodu ve stanici.
Dráha, místo:  trať č. 318B Šlapanice – Blažovice km 11,923, železniční přejezd s PZS 3SBI.
Bezprostřední příčina: • porušení ustanovení §6, odstavce 3. a §22, odstavce č. 4 Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění
• porušení ustanovení § 29, odstavce 1. písmeno a), písmeno b), Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'