EN Česky

Vznik události: 1. 9. 2007, 8:12 h.
Popis události: vykolejení taženého drážního vozidla vlaku Os 28406.
Dráha, místo: na dráze železniční regionální Tábor – Bechyně v km 0,600.
Bezprostřední příčina:  jízda vlaku po dopravní cestě se závadami v geometrických parametrech koleje (dále jen GPK).
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'