EN Česky

Vznik události: 2. 10. 2007, 9:47 h.
Popis události: střetnutí Os 83077 s automobilem na železničním přejezdu.
Dráha, místo: v mezistaničním úseku žst. Varnsdorf – žst. Seifhennersdorf, na železničním přejezdu (dále jen přejezd) v km 11,454.
Bezprostřední příčina: a) nedání přednosti drážní dopravě řidičem silničního motorového vozidla při jízdě přes železniční přejezd;
b) rychlost vyšší než 10 km/h a včasné nedávání opakované akustické výstrahy při jízdě vlaku Os 83077 přes přejezd a 60 m před ním, kdy PZZ přejezdu pro poruchu nedávalo výstrahu uživatelům pozemní komunikace a osoba řídící HDV nebyla o této skutečnosti zpravena.
Zásadní příčina: Zásadní příčinou související s kvalifikací, postupy a údržbou bylo nedodržení technologických postupů obsažených ve vnitřním předpisu provozovatele:
a) nezavedení dopravních opatření dle vnitřního předpisu ČD D2 při zjištění, že činnost PZZ přejezdů v km 11,454 a 11,172 je odchylná od činnosti stanovené provozovatelem podmínkami pro obsluhu tohoto zařízení;
b) provedení zásahu do PZZ přejezdu v km 11,454 (vypnutí z činnosti) ovlivňujícího bezpečnost drážní dopravy, bez vyžádání souhlasu od osoby řídící drážní dopravu
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'