EN Česky

Vznik události:  28. 7. 2006, 13:18 h.
Popis události: vykolejení 3 drážních vozidel vlaku Os 4031.
Dráha, místo:  na dráze železniční celostátní Přerov - Brno hl. n. (trať 315A), v traťové koleji v km 87,150 mezi dopravnami – železničními stanicemi (dále jen žst.) Přerov - Věžky.
Bezprostřední příčina: Příčinou mimořádné události byla jízda vlaku Os 4031 směrovou a výškovou deformací, vybočením bezstykové koleje (dále jen BK), způsobené ztrátou příčných i podélných odporů pražců a ztrátou rámové tuhosti kolejového roštu při zvýšené teplotě vzduchu +38 C.

Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'