EN Česky

Vznik události: 04.08.2023 00:15
Popis události: Nedovolená jízda vlaku Nex 61010 kolem návěstidla s návěstí zakazující jízdu a vjetí do postavené vlakové cesty vlaku Pn 53446
 

Mimořádná událost je v šetření Drážní inspekce.

'